رضایت شما

افـتـخار ما

خدمات پس از فروش

گام الکتریک با بکارگیری مهندسین متخصص و نیروهای فنی مجرب در راستای رضایت خانواده بزرگ مشتریان خود در سراسر ایران پهناور همواره کوشیده است بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه نماید. دفتر خدمات پس از فروش گام الکتریک یاری رسان شما در


۱ تعمیرات و نگهداری دستگاه ۲ تعمیرات دستگاه های قدیمی ۳ کالیبراسیون دستگاه

خواهد بود.

تلفن تماس: ۸۸۰۰۸۰۵۵ / ۸۸۰۲۰۳۴۴

آزمایشگاه

آزمایشگاه فوق تخصصی گام الکتریک که تنها آزمایشگاه نمونه همکار استاندارد کشور نیز می باشد این افتخار را دارد تا خدماتی چون

۱ تدوین استانداردهای ملی و بین المللی ۲ آزمون دستگاه های جوشکاری و برشکاری

۳ اعتباردهی دستگاه های جوشکاری و برشکاری ۴ بازرسی دوره ای دستگاه های جوشکاری و برشکاری

۵ کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری مانند مولتی متر و آمپرمتر کلمپی

به شما مشتریان عزیز ارائه دهد.

(۰۲۱) ۸۸۰۱۰۹۶۶